psycholog, terapeuta

EWA ŁUKOWSKA

15 – letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Specjalista psycholog kliniczny. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralmym (CBT).

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnozą (funkcjonalną i nozologiczną) zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach. Współredaktor książki „Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem” oraz redaktor prowadząca pakietu materiałów „Emocje w przedszkolu – problemy wychowawcze. Trudne sytuacje”. Autorka scenariuszy oraz reżyser narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”.

Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski). W Fundacji prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania, wsparcia oraz terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.