Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera

329.00

Informacje dodatkowe

Data

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru w godzinach 09:00 – 16:00.

Prowadzenie: mgr Ewa Łukowska.

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Dowiesz się jakie są specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce
 • Nauczysz się jak budować skuteczną współpracę pomiędzy: nauczycielem wspomagającym – wychowawcą – nauczycielem przedmiotu – rodzicem ucznia
 • Będziesz umieć reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Nauczysz się planowania indywidualnych strategii w pracy z uczniem
 • Zbudujesz proaktywne strategie w pracy z uczniem i planu pracy nauczyciela wspomagającego
 • Dowiesz się jak opracowywać systemy motywacji (indywidualnych i klasowych)

 

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających
 • asystentów i pomocy nauczycieli
 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

 

Czas szkolenia

7h zegarowych / 9,5 h dydaktycznej

 

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

 

Cena

329 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład

 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe

 • stacjonarne

 • otwarte

 • zamknięte

Prowadząca szkolenie