Zachowania trudne u ucznia z zespołem Aspergera. Sposoby pracy, metody proaktywne, podejście poznawczo-behawioralne.

300.00

ZAPISZ SIĘ  4 listopada 2021, czwartek 8:30 – 15:30 WEBINAR – promocja 250 zł

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Zapoznasz się z różnymi sposobami radzenia sobie z trudnymi zachowaniami występującymi u uczniów na terenie szkoły
 • Poznasz najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe sposoby ich rozwiązania
 • Poznasz podstawowe założenia pracy poznawczo-behawioralnej dotyczącej emocji
 • Poznasz specyfikę pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Nauczysz się jak planować pracę nad emocjami z dziećmi i jakie narzędzia mogą być w tym pomocne

Dla kogo

 • dla nauczycieli, którzy mają trudności z wprowadzeniem dyscypliny w pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. Omówione zostaną najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe sposoby ich rozwiązania

Czas szkolenia

7h zegarowych /  9 godzin dydaktycznych

Trudne zachowania u ucznia z ZA, podejście poznawczo – behawioralne program szkolenia ZTPB

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

275, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • stacjonarne
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Ewa Łukowska