trening umiejętności społecznych

Co to jest TUS?

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

DIALOG Filmy Modelowe do TUS

trening umiejętności społecznych TUS

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych TUS?

TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

 

Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Można również tworzyć grupy dla dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie.

Zajęciami TUS obejmuje się również osoby, które doświadczyły choroby psychicznej, jako element terapii i rehabilitacji.

Z uwagi na elastyczność metody nie ma ograniczeń co do wieku uczestników – zajęcia TUS można prowadzić zarówno w grupach przedszkolnych jak i wśród dojrzałych osób.

Czego uczy TUS?

Z uwagi na różnorodne potrzeby każdej z grup nie ma stałej czy wymaganej listy tematów, które są poruszane podczas zajęć, natomiast można wyodrębnić bloki najczęściej omawiane na spotkaniach:

 

Podstawowe umiejętności prospołeczne:

Kontrola mimiki, tonu głosu, postawy ciała. Adekwatny kontakt wzrokowy. Wybór tematów oraz wspólnych aktywności. Praca nad „pierwszym wrażeniem”.

Wspólna zabawa

Wybór aktywności. Wspólna zabawa zabawkami, zmiana zabawy, kończenie zabawy. Zapraszanie/dołączanie do zabawy. Kompromis. Nauka przegrywania.

Emocje i strategie radzenia sobie z emocjami.

W jaki sposób odczuwam i wyrażam daną emocję? Jak reagować na emocje innych osób? Jak zareagować, gdy moje zachowanie negatywnie wpłynęło na drugą osobę? Strategie rozładowywania napięcia i radzenia sobie ze złością (elementy treningu zastępowania złości).

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jak rozpocząć/podtrzymać/ zakończyć rozmowę? Jaki jest właściwy czas na rozmowę? Jakie pytania można zadać? Mowa ciała w rozmowie – po czym poznać komunikaty nadawane przez inne osoby? Jakie komunikaty najczęściej nadaję? Ćwiczenie dialogu, pytań zwrotnych, komunikatu „ja”.

Trudne sytuacje w szkole i poza nią

Reagowanie na zaczepki, podpuszczanie. Reagowanie w sytuacji trudnej poza domem. Konflikty – jak je rozpoznać i rozwiązać. Strategie wygaszania konfliktów.

Należy pamiętać, że nie jest to zamknięty katalog tematów i prowadzący każdorazowo podejmują decyzję o danych tematach bazując na diagnozie potrzeb grupy.

 

trening umiejętności społecznych TUS

Jak wyglądają zajęcia z TUS?

Każde zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości danej grupy, gdyż z założenia mają one dotyczyć trudności doświadczanych przez uczestników. Zajęcia zawierają w sobie elementy uczenia konkretnych umiejętności.

Ważnym punktem zajęć jest wyjaśnienie jaka umiejętność będzie ćwiczona oraz czemu ona służy, należy również pokazać w jakich sytuacjach najlepiej ją wykorzystać.

Po wprowadzeniu prowadzący modelują daną umiejętność (tak by uczestnicy widzieli, jak powinna ona wyglądać), a następnie każda osoba odgrywa scenki w których ćwiczy konkretne zwroty, postawę ciała, gesty.

Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne dotyczące wykonanego zadania. Większość zajęć zawiera również elementy treningu komunikacji oraz pracy nad emocjami.

Trening Umiejętności Społecznych TUS jest dla osób z

_
objawami ze spektrum autyzmu
_
niedostosowaniem społecznym
_
ADHD
_
zaburzeniami więzi
_
nieśmiałością
_
zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi
(tu polecamy Trening Zastępowania Agresji)
_
mutyzmem wybiórczym
_
fobią społeczną
_

objawami ze spektrum autyzmu

niedostosowaniem społecznym

ADHD

zaburzeniami więzi

nieśmiałością

zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi (tu polecamy Trening Zastępowania Agresji)

mutyzmem wybiórczym

fobią społeczną

trening umiejętności społecznych TUS

Czego dowiesz się na szkoleniu TUS?

Odtwórz wideo

świetna oferta dla Ciebie

RABAT 50%

Zapisz się na nasze szkolenie TUS. Razem z materiałami szkoleniowymi otrzymasz RABAT – 50% na DIALOG Filmy Modelowe TUS. 

Filmy Modelowe to gotowy plan zajęć TUS na cały semestr! Zanim zdecydujesz –  przeczytaj o Filmach Modelowych i wypróbuj naszą wersję DEMO

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Chcesz zostać trenerem TUS i prowadzić świetne zajęcia?