Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce

550.00

Nowy termin w przygotowaniu

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz praktyczne umiejętności dotyczące pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 • Poznasz deficyty wynikające z diagnozy zespołu Aspergera i ich praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie placówki oświatowej
 • Nauczysz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w oparciu o potrzeby ucznia
 • Dowiesz się jakie są najczęściej pojawiające się trudności społeczne i komunikacyjne oraz jak dobierać właściwe metod pracy
 • Poznasz dostępne na rynku pomoce terapeutyczne i metody ich wykorzystania w codziennej pracy
 • Wymienisz doświadczenia, pomysły, scenariusze i tematy zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających
 • asystentów i pomocy nauczycieli
 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Czas szkolenia

2 dni = 14 godzin (19 dydaktycznych)

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

550 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NDPN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NDPN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • ćwiczenia
 • praca własna

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • stacjonarne
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadząca szkoolenie

Ewa Łukowska