12 października 2024 | Warszawa | online

Siła AAC - rozwijanie języka i budowanie narzędzi

Zaczynasz pracę lub pracujesz z osobami potrzebującymi AAC? Chcesz dowiedzieć się więcej o tej metodzie? Ta konferencja jest dla Ciebie.

Koniec przedsprzedaży za

dni
godzin
minut

Zobacz kto wystąpi na konferencji

Prelegentki

Specjalnie dla Was zaprosiliśmy do wystąpień na Konferencji Siła AAC największe nazwiska związane z AAC w Polsce. Przeczytaj więcej o naszych prelegentkach.

Ewa Przebinda

Ewa Przebinda

pedagog i logopeda, terapeutka AAC

Autorka programu MÓWik oraz innych aplikacji i pomocy dydaktycznych z obszaru AAC. Redaktorka, autorka i współautorka wielu publikacji specjalistycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami komunikacji jako nauczyciel i terapeuta.

Absolwentka podyplomowych studiów, „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci  niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczących wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej. Współpracowała jako prowadząca zajęcia z zakresu AAC z uczelniami: Uczelnia Łazarskiego, Collegium Medicum UJ, Uczelnia Korczaka, Ignatianum, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Współautorka książki „Komunikacja wspomagająca i alternatywna w praktyce logopedycznej i terapeutycznej” (wyd. Harmonia 2023) oraz publikacji i wystąpień na konferencjach.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami komunikacji jako nauczyciel i terapeuta. Autorka programu MÓWik oraz innych aplikacji i pomocy dydaktycznych wspierających naukę wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się.

Alina Smyczek

Alina Smyczek

nauczycielka, logopedka, specjalistka AAC/AT

Od 1998 roku projektuje i prowadzi autorskie szkolenia  metodyczne z zakresu AAC/AT dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz zajęcia dla studentów. Wprowadziła i rozpropagowała w Polsce: Czytanie Uczestniczące, Model Uczestnictwa, standardy edukacji uczniów niemówiących oraz wiele elementów i technik metodyki AAC. Autorka Systemu Komunikacji Językowej „Słowik” – na urządzenia z systemem operacyjnym Windows oraz adaptacji narzędzia diagnostycznego DAGG-2

Jest praktykiem z 29-letnim stażem, wciąż czynnym zawodowo. 

Od początku kariery zawodowej pracuje z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością i ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się, stosując wspomagające i alternatywne metody komunikowania się (AAC) oraz technologię wspomagającą (AT). Ma w dorobku kilkadziesiąt publikacji i wystąpień konferencyjnych, także poza granicami kraju.   W 1999 otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence Program: odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji w Kaliforni, USA, połączony z intensywnym programem szkolenia (1999-2000)

Od 1998 roku projektuje i prowadzi autorskie szkolenia  metodyczne z zakresu AAC/AT dla nauczycieli w kraju i za granicą oraz zajęcia dla studentów w Krakowie i Warszawie, (w tym na studiach podyplomowych z zakresu AAC na UP w Krakowie), przeszkoliła ponad 4500 osób, w różnych zespołach wypracowuje i promuje  rozwiązania systemowe w dziedzinie AAC, m. in. działając w ISAAC-Polska, Polskiej Radzie AAC i ETR, w komisjach eksperckich MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju, współpracując z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz z kilkoma wyższymi uczelniami. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”- ISAAC Polska, prezesem Zarządu III i IV kadencji, pomysłodawczynią Warsztatów AAC, Biuletynu AAC. 

Wprowadziła i rozpropagowała w Polsce: Czytanie Uczestniczące, Model Uczestnictwa, standardy edukacji uczniów niemówiących oraz wiele elementów i technik metodyki AAC. Autorka Systemu Komunikacji Językowej „Słowik” – na urządzenia z systemem operacyjnym Windows oraz adaptacji narzędzia diagnostycznego DAGG-2 (więcej informacji: www.praacownia.pl).

Ewa Grzelak

Ewa Grzelak

logopeda, terapeuta AAC

Szkoleniowiec, trener MÓWika i mentor, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk, a przede wszystkim praktyk. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami związanymi z komunikowaniem się i mówieniem. W praktyce logopedycznej opiera się na wspomaganiu mówienia za pomocą AAC. Prelegentka na licznych konferencjach międzynarodowych.

logopeda, terapeuta AAC, szkoleniowiec, trener MÓWika i mentor, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk, a przede wszystkim praktyk. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami związanymi z komunikowaniem się i mówieniem. W praktyce logopedycznej opiera się na wspomaganiu mówienia za pomocą AAC. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, kładąc szczególny nacisk na metody pracy z dzieckiem z autyzmem, dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczną i zaburzeniami komunikowania się.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc szkolenia dla terapeutów i rodziców, wykłady dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz własną stronę internetową www.apraksja.pl

Prelegentka na licznych konferencjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą (m.in “AAC in the cloud”, “Apraxia Kids National Conference”). Prywatnie mama 16-letniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC. Współautor publikacji „Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) w praktyce logopedycznej i terapeutycznej” E. Przebinda, M. Michalik, E.Grzelak (Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2023)

Angelika Łasocha

Angelika Łasocha

pedagożka specjalna, logopedka, terapeutka AAC

Wspiera rodziny we wprowadzaniu AAC, prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje dla specjalistów. Propaguje wiedzę o AAC i spektrum autyzmu, związana ze stowarzyszeniem “Mówić bez Słów – ISAAC Polska”, autorka i współautorka wielu inicjatyw np. “Rodzina z autyzmem ma wolny czas”

Wspiera rodziny we wprowadzaniu AAC, prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje dla specjalistów. 

Od 2004r. związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez 5 lat pracowała w jego zarządzie. W ramach pracy w Stowarzyszeniu koordynowała obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC, prowadziła szkolenia, organizowała warsztaty i konferencje. Przez 16 lat związana z Fundacją SYNAPSIS, gdzie m.in. pełniła rolę kierownika zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” oraz pracowała jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych stażach i wizytach studyjnych w ośrodkach w kraju i za granicą, m.in.: Holandii, Belgii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, USA. 

Prowadzi superwizje i konsultacje dla specjalistów i placówek, występuje na konferencjach i szkoli w zakresie spektrum autyzmu, organizacji pracy osób z ASD, organizacji pracy placówek dla dorosłych oraz komunikacji i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Autorka innowacji społecznej “Rodzina z autyzmem ma wolny czas”, pomysłodawczyni www.as-app.pl , portalu dla osób ze spektrum autyzmu.

Założycielka AUTYZM-Startup! (https://autyzm-startup.pl/), miejsca diagnozy i terapii osób neuroróżnorodnych, gdzie koordynuje pracę zespołu diagnozującego dzieci, młodzieży i dorosłe osoby z ASD, diagnozuje i prowadzi terapię oraz grupy i warsztaty dla rodzin, młodzieży i dorosłych.

Katarzyna Pęczak

Katarzyna Pęczak

psycholog, psychoterapeuta, trener

Wspiera rodziny osób ze spektrum autyzmu na terenie domu, konsultuje placówki edukacyjne w obszarze AAC oraz pracy w zakresie trudnych zachowań. Prowadzi szkolenia z zakresu AAC. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w spektrum autyzmu z trudnościami komunikacyjnymi. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, także w spektrum autyzmu i ADHD. Wspiera rodziny osób ze spektrum autyzmu na terenie domu, konsultuje placówki edukacyjne w obszarze AAC oraz pracy w zakresie trudnych zachowań. 

Pracowała z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Współprowadziła merytorycznie zespół w placówce przedszkolnej Fundacji AUTISMUS oraz koordynowała proces szkolenia stażystów tej placówki we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W Fundacji Pomoc Autyzm szkoli w obszarze wprowadzania AAC u osób w spektrum autyzmu oraz budowania środowiska przyjaznego osobom z ASD. W swojej pracy z osobami z autyzmem interesuje się głównie rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych oraz pracą w obszarze zachowań niepoprawnych w kontekście/zachowań trudnych w oparciu o pozytywne podejście.  

Z pasją działa na rzecz pozytywnego podejścia do osób z autyzmem i zwiększania rozumienia ich specyficznych potrzeb m.in. rozpoczęła i prowadzi projekt Kino przyjazne sensorycznie, którego celem jest wprowadzanie seansów dostosowanych do potrzeb osób w spektrum autyzmu do stałej oferty kin w Polsce.

szczegóły

Konferencji Siła AAC

Przeczytaj szczegóły organizacyjne konferencji "Siła AAC - rozwijanie języka i budowanie narzędzi". Wybierz dogodną dla Ciebie formę udziału i kup bilet już dzisiaj. Nie może Ciebie zabraknąć na tym wydarzeniu!

Dla kogo

Dla logopedów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz specjalistów. Zapraszamy też zespoły pracowników placówek edukacyjnych i pracowników NGO oraz studentów

Gdzie i kiedy

Spotykamy się 12 października 2024, w sobotę. Hotel Lord**** Al. Krakowska 218, Warszawa

Online live

Tych, którzy nie mogą być osobiście zapraszamy do uczestnictwa online. Konferencja będzie transmitowana na żywo.

Jak wziąć udział

Wybierz dogodną dla siebie opcję i zapisz się poniżej. Nie zwlekaj ponieważ im bliżej wydarzenia tym cena będzie wyższa.

Zaświadczenie

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm oraz dla chętnych zaświadczenie MEN.

Płatności

Wystawiamy faktury, jesteśmy organizacją pozarządową, wstęp możesz opłacić ze środków publicznych.

Program konferencji Siła AAC

Zobacz pełen program naszej konferencji "Siła AAC - rozwijanie języka i budowanie narzędzi".

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10 Uroczyste powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Ewa Przebinda

9:10 - 10:20

AAC jako narzędzie budowania językowego systemu komunikacji społecznej

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, czym jest AAC, w jaki sposób wpływa na rozwijanie języka i mowy oraz jak myśl kodowana jest w wypowiedź. Opowiem o tym jak różnią się między sobą poszczególne grupy użytkowników AAC i na jakie aspekty warto zwracać uwagę w pracy z osobami z różnymi trudnościami w porozumiewaniu się. Porozmawiamy o budowaniu systemu językowego i kompetencji komunikacyjnej. 

Alina Smyczek

10:20 - 11:40

O budowaniu i rozwijaniu narzędzi do komunikacji. Założenia, podejścia, opcje, wyzwania, dobre praktyki.

Opowiem o tym, jak zdiagnozować potrzeby słownikowe, jak dobierać słownictwo do osobistej pomocy komunikacyjnej i jak ją budować i organizować. Przyjrzymy się temu jak osobiste narzędzia komunikacyjne rozwijać, jak prowadzić użytkownika AAC w rozwijaniu wypowiedzi i różnych funkcji komunikacyjnych.

11:40 - 12:10 przerwa

Ewa Grzelak

12:10 - 13:00

AAC jako wsparcie mowy i mówienia (nagranie wykładu)

Jak łączyć naukę używania AAC z nauką mówienia? Czym jest komunikacja multimodalna? Dlaczego nie należy czekać z wprowadzeniem AAC u uczniów z dziecięcą apraksją mowy, ORM, ASD itp.  Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedzi podczas mojego wystąpienia.

Katarzyna Pęczak

13:00 - 14:00

AAC i spektrum autyzmu - wsparcie komunikacji i zachowania niepoprawne w kontekście 

Podczas wykładu postaram się zwrócić Państwa uwagę na niektóre aspekty wprowadzania AAC w kontekście osób w spektrum autyzmu i wyzwania z tym związane. Przyjrzymy się również temu, jakie możliwości AAC i pomoce wizualne mogą otwierać w pracy nad zachowaniami niepoprawnymi w kontekście/zachowaniami trudnymi.

14:00 - 14:40 przerwa

Angelika Łasocha

14:40 - 15:50

Pozyskać sprzymierzeńców AAC - rzecz o kluczowej roli partnerów komunikacyjnych.

Będziemy rozmawiać o przygotowywaniu partnerów do rozmów AAC, ale i o sytuacjach, kiedy próbując wdrożyć AAC słyszymy ,,nie”. Co możemy zaproponować rodzinie, co specjalistom a co placówkom. Też o obszarach naszych niepowodzeń i bezsilności.

Alina Smyczek

15:50 - 16:35

System komunikacji językowej "Słowik": narzędzie budowania kompetencji komunikacyjnych. 

„Słowik” to zbiór rozwiązań dotyczących cech wizualnych, nawigacji, pragmatyki komunikacyjnej, organizacji słownictwa i gramatyki języka polskiego, zastosowany do stworzenia pakietu tablic dynamicznych dla użytkowników AAC, którzy potrzebują dostępu do języka uniwersalnego.

Możliwości tego narzędzia zaprezentuje Alina Smyczek, autorka “Słowika”.

Ewa Przebinda

16:35 - 17:20

Wsparcie precyzji wypowiedzi za pomocą systemu gramatyki w MÓWiku

Mówik to program do komunikacji alternatywnej i wspomagającej przeznaczony do użytku na urządzeniach z systemem Android posiadających ekran dotykowy. 

O możliwościach i zastosowaniu programu Mówik opowie jego twórczyni, Ewa Przebinda.

Przedsprzedaż do 31 lipca

Obecne ceny są najniższe. Im bliżej konferencji "Siła AAC - rozwijanie języka i budowanie narzędzi" tym cena będzie wyższa. Weź udział w konferencji stacjonarnie w Warszawie lub dołącz online!

konferencja 12 października 2024

Siła AAC - rozwijanie języka i budowanie narzędzi

Wybierz bilet na wydarzenie stacjonarne lub online. Im bliżej wydarzenia tym cena będzie wyższa! Jeśli zgłosisz powyżej 5 osób otrzymasz rabat!

WARSZAWA

BILET WSTĘPU
PLN 239 przedsprzedaż do 31 lipca
  • wstęp
  • dostęp do nagrań
  • zaświadczenie NPDN
  • udział w Q&A po każdym panelu
  • poczęstunek
KUP TERAZ

ONLINE LIVE

BILET WSTĘPU
PLN 239 przedsprzedaż do 31 lipca
  • transmisja live
  • dostęp do nagrań
  • zaświadczenie NPDN
  • udział w Q&A po każdym panelu
KUP TERAZ

Pobierz plakat informacyjny

Pobierz plakat informacyjny i powieś w swojej placówce - pomóż nam dotrzeć do wszystkich, których może zainteresować nasza konferencja! Zapraszamy nauczycieli, logopedów, terapeutów, specjalistów i rodziców.

masz pytania?

FAQ

Sprawdź najważniejsze informacje!

Tak. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa oraz dla chętnych na wzorze MEN (przy zapisie można wybrać) akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Będą rozdawane na miejscu. Uczestnicy online otrzymają zaświadczenie drogą mailową.

Lokalizacja: Warszawa, Hotel Lord

Hotel Lord****

Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa

(22) 574 20 08 do 10, fax (22) 574 20 11

www.HotelLord.pl

Parking: miejsca przy hotelu, 40 zł dzień

Przystanek tramwajowy: Krakowiaków 04 (linia 7 i 9)

Konferencja odbędzie się w Spotykamy się 12 października 2024, w sobotę. Hotel Lord**** Al. Krakowska 218, Warszawa https://hotellord.pl/

Na miejscu będzie można zgłosić się do nas i podpiszemy delegację.

Regulamin jest dostępny TUTAJ

Cena zawiera: całodniową konferencję, możliwość udziału w Q&A po każdym panelu, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji NPDN i na wzorze MEN. Dostęp do nagrań konferencji po konferencji (usługa aktywna kilka dni). W przypadku udziału stacjonarnego także poczęstunek.

Cena jest taka sama w przypadku udziału stacjonarnego jak i online.

Cena:
do 31 lipca 2024 – 239 zł
od 1 sierpnia do 31 sierpnia – 279 zł
od 1 września do 4 października – 319 zł
 

Tak, wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności. 

Tak. W formularzu zapisu możesz podać dane do faktury swojej placówki lub zapłacić samodzielnie i ubiegać się o zwrot z placówki. Jesteśmy fundacją i prowadzimy NPDN więc tę konferencję można opłacić ze środków publicznych.

Jeśli chcesz zgłosić grupę – zapraszamy do kontaktu mailowego w celu ustalenia szczegółów. Mail: szkolenia@pomocautyzm.org

Partnerzy

Konferencję wspierają: 

Partner

Uczniowie w spektrum autyzmu z Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy będą kompletować materiały konferencyjne dla uczestników konferencji

Wystawca

Pierścienie komunikacyjne, tablice, kubki, torby, różne pomoce AAC - wszystko na stoisku w trakcie konferencji.

Wystawca

Sklep pareo.edu.pl będzie ze swoim stoiskiem z pomocami logopedycznymi i terapeutycznymi.

Partner

Polski oddział międzynarodowego Stowarzyszenia ISAAC na rzecz szerzenia metody AAC wśród specjalistów i rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Wystawca

Pomoce logopedyczne z wykorzystaniem symboli PCS oraz SmartySymbols. Tworzone przez dwie neurologopedki pomoce do druku na zajęcia dla specjalistów.

Partner

Zostań naszym partnerem.

Współpraca

Chcesz współtworzyć naszą konferencję, objąć patronatem merytorycznym lub medialnym, podarować uczestnikom kod rabatowy? A może chcesz zarezerwować stoisko na stacjonarnej konferencji w Ciechanowie? Skontaktuj się z nami!

Paulina Tabaka – Parzuchowska p.parzuchowska@pomocautyzm.org