Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • ​Poznasz charakterystyczne trudności uczniów z Zespołem Aspergera
 • ​Otrzymasz informacje jak można dostosować zajęcia do potrzeb uczniów
 • Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.
 • Poznasz zasady reagowania w trudnych sytuacjach
 • Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów​
 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli
 • wszystkich prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z zespołem Aspergera
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju)
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Pobierz program szkolenia Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera:

 

Czas szkolenia

 • 6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych (możliwość skrócenia do 6 dydaktycznych)

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

Materiały szkoleniowe

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • ​​wykład
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • stacjonarne
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Ewa Łukowska