Misja Fundacji Pomoc Autyzm

Fundacja Pomoc Autyzm powstała z myślą o nauczycielach, specjalistach i rodzicach, którzy na co dzień stają przed wyzwaniem, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz narzędzi umożliwiających prowadzenie skutecznej terapii i edukacji.

Prowadzimy jedne z najlepiej ocenianych na rynku szkoleń z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Rewalidacji ucznia z zespołem Aspergera i inne.

Nasze działania kierujemy do nauczycieli, psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także do placówek terapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli, szkół. Pracujemy również z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością aby pomóc im w przygotowaniu dzieci do maksymalnej możliwej samodzielności.

Współpraca

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki

Pobierz

Finansowanie Fundacji Pomoc Autyzm

W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń, w szczególności: 

1. funkcjonowanie fundacji

  • koszt utrzymania lokalu biurowego oraz lokali w których prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz wszystkie inne spotkania.

  • dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi

  • wynagrodzenia wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy prowadzą szkolenia zgodne z misją Fundacji Pomoc Autyzm

  • samodzielnie sfinansowaliśmy (korzystając z komercyjnego kredytu bankowego) pierwsze na rynku specjalistyczne filmy terapeutyczne wspomagające proces treningu umiejętności społecznych

 

2. działania statutowe nieodpłatne

  • bezpłatne webinary – dostępne dla wszystkich (do tej pory na nasze webinary zapisało się ponad 70 tysięcy osób)

  • prowadzenie bazy wiedzy/ bloga nt autyzmu

  • bezpłatne stacjonarne warsztaty dla rodziców i studentów

  • Kino Przyjazne Sensorycznie

 

 

Działamy na terenie całej Polski a nasi pracownicy pracują w Warszawie, Myślenicach, Gdańsku i Lublinie

Fundacja Pomoc Autyzm nie otrzymuje żadnych grantów i dofinansowań poza możliwością bezpłatnej reklamy w Google AdWords dzięki uczestnictwu w programie AdGrants. W efekcie wszystkie nasze działania są finansowane z przychodów z płatnych szkoleń a w szczególności: koszty prowadzenia bezpłatnych warsztatów, bezpłatnych konsultacji, bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i innych. Dofinansowujemy część szkoleń, które pomimo tego, że są płatne, nie są rentowne ze względu na specjalistyczne tematy lub lokalizację poza dużymi ośrodkami miejskimi.