Superwizje przeznaczone są dla
trenerów Treningu Umiejętności Społecznych
oraz specjalistów pracujących z dziećmi
ze spektrum autyzmu

 

Najbliższy termin superwizji
24.09.2022 godz. 10.00 – 12.30

Co zyskasz dołączając do superwizji

  • Omówisz bieżące trudności występujące podczas pracy na zajęciach TUS
  • Przeanalizujesz konkretne zachowania występujące u Twoich uczniów na TUS
  • Stworzysz konceptualizację do konkretnych zachowań
  • Zyskasz nowe pomysły na pracę podczas zajęć TUS

DLA KOGO?

  • nauczycieli, terapeutów, specjalistów prowadzących Trening Umiejętności Społecznych oraz i inne oddziaływania grupowe
  • wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką i chcących rozwijać swoje kompetencje

CEL I PROGRAM

Spotkania służą omówieniu bieżących trudności zgłaszanych przez trenerów prowadzących zajęcia TUS. Poruszane problemy omawiamy wspólnie z uczestnikami w kontekście głównych założeń pracy z grupą wg A. Goldsteine`a a także w nurcie koncepcji poznawczo – behawioralnych. Podczas spotkań analizujemy konkretne zachowania wybranych dzieci biorących udział w Treningu umiejętności społecznych i wspólnie tworzymy konceptualizację postępowania a także omawiamy je w kontekście programu terapeutycznego. Wspólne omawianie trudności daje możliwość przyjrzenia się omawianym kwestiom z różnych perspektyw i poszerzenia myślenia na temat problemu.

ILE TO KOSZTUJE?

Zajęcia trwają 3,5 godziny dydaktycznej

Koszt udziału wynosi 109 PLN za osobę

Maksymalna liczba uczestników to 12 osób