Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia

149.00

 ZAPISZ SIĘ  12 października 2021, wtorek 19:00 – 22:00 WEBINAR

 ZAPISZ SIĘ  3 listopada 2021, środa 19:00 – 22:00 WEBINAR

 

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • ​Zapoznasz się z kryteriami diagnostycznymi, służącymi rozpoznaniu zaburzeń nastroju, zgodnie z klasyfikacją ICD 10 oraz DSM 5
 • ​Poznasz poszczególne objawy warunkujące rozpoznanie  ww. zaburzeń
 • Dowiesz się jaką rolę może pełnić nauczyciel, lekarze innych specjalności, na przykład kardiolog, neurolog w procesie diagnozy zaburzeń depresyjnych, w kontekście zaburzeń poznawczych i objawów somatycznych towarzyszących depresji
 • Poznasz zagadki „masek depresji” i zaburzeń współistniejących
 • Poznasz możliwe przyczyny depresji – w gąszczu wielu czynników psychogennych, na przykład stresogennych sytuacji (np.: „choroba braku rozwiązań”, „choroba strat”) lub czynników biologicznych, na przykład  towarzyszących innych chorobom sprzyjającym wystąpieniu zaburzeń nastroju, niedoborom pokarmowym, roli procesów zapalnych, czy środków psychoaktywnych (uzależniających)
 • Poznasz sposoby pomocy dzieciom i młodzieży ujawniających zaburzenia nastroju – rola wsparcia otoczenia, psychoterapii oraz farmakoterapii
 • Poznasz, oparte na dowodach metody, zasady terapii zaburzeń nastroju, zalecanych dla dzieci i młodzieży

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • rodziców i opiekunów
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie tematyki szkolenia

Pobierz program szkolenia Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia

Czas szkolenia

3 h zegarowe/ 4 dydaktyczne

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

149 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:​

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia​

 • wykład
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

lek. med. Ewa Urbanowicz