Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka – szkolenie dla specjalistów i rodziców.

300.00

Nowy termin w przygotowaniu

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie zakresu pomocy oferowanej przez lekarzy psychiatrów w terapii dzieci i młodzieży z ASD.

U 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie (np.: lękowe, nastroju, psychotyczne, obsesyjno – kompulsywne, trudne zachowania- agresja, autoagresja, zaburzenia snu, ADHD, tiki  oraz inne). Dziecko, które jest w dobrej kondycji psychicznej, to dziecko spokojne, pogodne, gotowe do współdziałania.

Wiedza w zakresie możliwości wsparcia przez lekarza psychiatrę pozwoli wybrać adekwatne rozwiązania i zapewni poczucie komfortu we wzajemnej współpracy dzieci, rodziców i nauczycieli:

 • W jakich sytuacjach wystarczy oddziaływanie psychoterapeutyczne, a kiedy należy szukać pomocy u lekarza psychiatry?
 • Jakie  zachowania  mogą być  mylnie interpretowane jako  trudne, co może doprowadzić do przeoczenia  potrzeby  profesjonalnego wsparcia (np. wagary “maskujące”  depresję)?
 • Jakie mogą być pozytywne skutki farmakoterapii?
 • Jakie mogą wystąpić objawy niepożądane podczas farmakoterapii?
 • Jakie są zasady bezpiecznej  farmakoterapii?
 • Jakie pytania zadać lekarzowi psychiatrze odnośnie  oczekiwanych skutków farmakoterapii?

 

​Rola lekarza psychiatry to nie tylko uczestnictwo w procesie diagnostycznym dzieci i młodzieży, u których istnieje podejrzenie występowania zaburzeń ze spektrum ASD, ale również obserwacja w kierunku współistniejących zaburzeń.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających
 • asystentów i pomocy nauczycieli
 • lekarzy pediatrów i lekarzy innych specjalności, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z ASD i zaburzeniami pokrewnymi
 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach z osobami z ASD i zaburzeniami pokrewnymi
 • rodziców i opiekunów osób z ASD i zaburzeniami pokrewnymi
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Pobierz program szkolenia Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu

Czas szkolenia

8 h zegarowych/ 10 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

300 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadzenie szkolenia

lek. med. Ewa Urbanowicz