Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP – 3 – PL czy VB-MAPP?

275.00

 

ZAPISZ SIĘ   14 listopada 2021, niedziela 9:00 – 15:00 WEBINAR

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Nauczysz się korzystać z narzędzia VB-MAPP i PEP – 3 – PL
 • Nauczysz się jak skutecznie przeprowadzić badanie dziecka biorąc pod uwagę specyfikę jego funkcjonowania
 • Zobaczysz w jaki sposób można wyznaczać i monitorować cele terapeutyczne dla specjalistów i rodziców
 • Dowiesz się jak specyfika uczenia się dziecka z ASD wpływa na planowanie procesu terapeutycznego
 • Będziesz wiedzieć, co należy zrobić by proces, uczenia przebiegał optymalnie

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • logopedów
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z ASD
 • nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych
 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach, innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia
 • osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Pobierz program szkolenia Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • kwestionariusz do oceny efektywności wzmocnień
 • przykładowy program stworzony w oparciu o wynik kwestionariusza VB-MAPP
 • arkusz do zapisu danych VB-MAPP
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztat
 • prezentacja filmów

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Anna Krazue