Wspieranie samodzielności dziecka z autyzmem.

275.00

Nowy termin w przygotowaniu

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

Głównym celem szkolenia “Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu” jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Rodzice i specjaliści nauczą się, jak promować samodzielność swoich dzieci. Pozwala to nie tylko odciążyć rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas codziennego funkcjonowania, ale też ułatwi, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka. Dotyczy to zwłaszcza treningu toaletowego, komunikacji i samodzielnego jedzenia.

Szkolenie ma pomóc skutecznie przezwyciężyć codzienne trudności w pracy / życiu z dzieckiem ze spektrum autyzmu:

 • Ogólne trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu
 • Brak współdzielenia pola uwagi
 • Krótki czas uwagi, koncentracji
 • Pomimo uczenia długo potrzebują pomocy
 • Dosłowne rozumienie języka
 • Przewaga myślenia obrazkowego nad werbalnym
 • Trudności w przystosowaniu się do zmian i zaakceptowaniu nowości
 • Rytuały i schematy
 • Uczenie pojedynczych, wyizolowanych czynności
 • Nadmierne wyręczane
 • Brak konsekwencji ze strony opiekunów / nauczycieli
 • Brak spójności pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny,

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • wychowawców, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych
 • asystentów i pomocy nauczycieli
 • rodziców i opiekunów
 • osób pracujących w żłobkach, przedszkolach, szkołach z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD
 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

Pobierz program szkolenia Wspieranie samodzielności dziecka z ASD

Czas szkolenia

1 dzień = 6 godzin ( 9 dydaktycznych)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • ćwiczenia
 • prezentacja filmów

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • stacjonarne
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadzący szkolenie

Przemysław Sowa