Seksualność osoby z ASD

275.00

ZAPISZ SIĘ   22 października 2021, piątek 09:00 – 15:00 WARSZAWA

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • dowiesz się jak przebiega rozwój psychoseksualny osób z ograniczeniami rozwoju i w jaki sposób postrzegana jest sfera seksualna,
 • nauczysz się jak budować skuteczną współpracę między placówką a rodzicem ucznia
 • będziesz umieć reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • nauczysz się sposobów reagowania na przejawy seksualności uczniów z ograniczeniami
 • jak rozmawiać o seksualności z dzieckiem, bądź bądź rodzicem czy opiekunem dziecka
 • dowiesz się jak pracować z dziećmi i młodzieżą w zakresie seksualności

 

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

 • osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem Aspergera

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

 • terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy

 
 

Seksualność osoby z ASD – program szkolenia SOASD

 

Czas szkolenia

6 h zegarowych  (8 godzin dydaktycznych)

 

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie
 

Cena

275, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • arkusz obserwacji
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)
 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztat
 • prezentacja filmów
 

Dostępne formy szkolenia

 • stacjonarne
 • otwarte
 • zamknięte
 

Prowadząca szkolenie

Barbara Alicja Płaczek

Informacje dodatkowe

Termin

28 sierpnia 2021, sobota WEBINAR AAC I st, 29 sierpnia 2021, niedziela WEBINAR AAC II st.