Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami – komunikacja sprzyjająca współpracy

149.00

ZAPISZ SIĘ   23 września 2021, czwartek 19:00 – 22:00 WEBINAR

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Dowiesz się, dlaczego współpraca z rodzicami  uczniów ze specjalnymi potrzebami nie działa.
 • Poznasz co możesz zaproponować zamiast współpracy.
 • Dowiesz się jak reagować na nieprawidłowe postawy wychowawcze i trudne zachowania rodziców.

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami

Czas szkolenia

3 godziny ( 4 dydaktyczne)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

149 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

dr Beata Rola