Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Poznasz charakterystykę deficytów sensorycznych
 • Dowiesz się jak skutecznie wspierać sensorycznie osoby ze spektrum autyzmu
 • Nauczysz się jak przystosować otoczenie terapeutyczne
 • Będziesz umieć organizować miejsce oraz czas pracy oraz tworzyć plany zajęć
 • Dowiesz się jak stworzyć przyjazne środowiska terapeutycznego w klasie oraz dalszym otoczeniu
 • jak organizować zajęcia terapeutyczne by były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu
 • Nauczysz się jak dostosować pomoce edukacyjne (jakie wymogi muszą spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla osoby z autyzmem/ możliwości wykorzystania gotowych pomocy/ pomysły autorskie)

Elementem szkolenia jest warsztat sensoryczny dla uczestników szkolenia

Proszę by uczestnicy przynieśli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne) oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów
 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w przedszkolach
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Pobierz program szkolenia Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia

6 h zegarowych/ 8 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

cenę ustalamy indywidualnie, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Ewelina Ciarka