Niezależność- kształtowanie własnego zachowania u uczniów z ZA i HFA

73.00

ZAPISZ SIĘ 15 października 2021, piątek 19:00 – 21:00 WEBINAR

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Poznasz ogólną charakterystykę uczniów z HFA i ZA
 • Poznasz podstawowe przyczyny trudności, z jakimi dzieci z zaburzeniami rozwoju borykają się w placówkach edukacyjnych
 • Poznasz trzy podstawowe elementy przejmowania kontroli nad własnym zachowaniem: samokontrolę, samoocenę i samowzmacnianie
 • Nauczysz się, jak wybrać kolejność zachowań do zmiany
 • Zapoznasz się ze sposobami udzielania adekwatnych podpowiedzi
 • Dowiesz się, jak nauczyć podopiecznych monitorowania własnego zachowania
 • Omówisz podstawy oceny wzmocnień i samowzmacniania
 

Dla kogo

 • wychowawców, nauczycieli wspomagających, pedagogów szkolnych
 • asystentów i pomocy nauczycieli
 • rodziców i opiekunów
 • osób pracujących w żłobkach, przedszkolach, szkołach z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD
 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii  i założeń terapeutycznych stosowanej analizy zachowania nie jest wymagana.

 

Kształtowanie własnego zachowania u uczniów z ZA i HFA – program szkolenia NIEZAL

 

Czas szkolenia

2 godziny ( 2,5 dydaktycznych)

 

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

 

Cena

73 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte
 

Prowadzenie szkolenia

Przemysław Sowa