Nauka mowy i komunikacji u dziecka z ASD

senjuti-kundu-JfolIjRnveY-unsplash

Typowo rozwijające się dziecko wypowiada pierwsze znaczące słowo około 12 miesiąca życia.

Rozwój mowy następuje bardzo szybko: dwuletnie dziecko zwykle jest w stanie powiedzieć dwuwyrazowe zbitki.
Podstawy do rozwoju komunikacji kształtują się już od pierwszych miesięcy życia.

7 – miesięczny maluch „rozmawia” z rodzicem poprzez powtarzanie sylab otwartych,

8 – miesięczne dziecko utrzymuje wspólne pole uwagi z dorosłym, roczne dziecko wskazuje palcem obrazki w książeczce, umie zainicjować kontakt z osobą dorosłą.

Niespełna dwuletnie dziecko rozumie proste polecenia i zakazy rodzica, by już rok później móc zbudować 2-3 wyrazowe zdania.


Istnieje wiele czynników, które warunkują prawidłowy rozwój mowy. Do najważniejszych z nich zaliczamy m.in.:

  • ​prawidłowe funkcjonowanie poznawcze,
  • prawidłowo rozwinięty słuch i wzrok,
  • prawidłowo ukształtowane układy anatomiczne.

​U dzieci z zaburzeniami rozwoju wiele sfer funkcjonowania rozwija się w nieprawidłowy sposób. Zwykle pierwszym niepokojącym rodziców sygnałem jest brak rozwoju mowy lub regres w zakresie już posiadanych umiejętności komunikacyjnych.

​Problem braku mowy u dziecka jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do diagnozy psychiatrycznej w kierunku spektrum autyzmu.

​Małe dziecko z diagnozą autyzmu powinno jak najwcześniej rozpocząć specjalistyczne zajęcia terapeutyczne.

​Mają one na celu poprawę funkcjonowania we wszystkich tych obszarach, w których terapeuta stwierdza deficyty rozwojowe.

​Niezmiernie ważne jest, by umiejętności jakich uczymy dziecko, były dla niego jak najbardziej przydatne w codziennym życiu. Za najważniejszy, pod względem funkcjonalności dla dziecka element terapii, należy uznać naukę komunikacji.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jaki sposób będzie rozwijało się dziecko z autyzmem, w jakim tempie będzie nabywać nowe umiejętności, a co za tym idzie, także tego czy dane dziecko nauczy się posługiwać mową czy nie.

​Niezależnie od tego jak funkcjonuje dziecko na początku terapii, należy podjąć intensywny trening mający na celu wywołanie mowy.

​Umiejętność komunikowania się czy to przy pomocy słów czy z użyciem komunikacji alternatywnej sprawia, że dziecko jest w stanie wyrazić swoje potrzeby. Brak możliwości porozumienia się z otoczeniem prowadzi u dzieci do rozwoju zachowań niepożądanych takich jak: agresja, autoagresja.

Zarówno rodzice jak i terapeuci powinni w planowany sposób stymulować rozwój komunikacji u małych dzieci, nawet jeśli w przyszłości dane dziecko będzie musiało korzystać z komunikacji alternatywnej.

 

Autorka – Anna Krauze, trenerka Fundacji Pomoc Autyzm

Podziel się