lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Ewa Urbanowicz

W 2013 roku otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Profesora Zbigniewa Religi – “Wyjątkowy Lekarz”.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach neurologopedycznych (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), szkolenia dla psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji.

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii brała udział w badaniach klinicznych nad oceną skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Memantyny u dzieci ujawniających objawy ze spektrum autyzmu oraz oceną zawartości rtęci w przydatkach skóry oraz stężenia neurohormonów sterydowych we krwi dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Ewa Urbanowicz