logopeda

Klaudia Zakrzewska

Absolwentka logopedii z audiologią o spec. klinicznej w Uniwersytecie

Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z neurologopedii.

Pracę z pacjentami rozpoczęła już na studiach, biorąc udział w licznych wolontariatach i praktykach zawodowych, a także aktywnie udzielając się w Kole Naukowym Logopedów i Audiologów UMCS, gdzie prowadziła zajęcia dla podopiecznych studenckiej poradni logopedycznej.

Od kilku lat pracuje w jednym z warszawskich przedszkoli publicznych, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymagających opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci objętych terapią logopedyczną ze względu na nieprawidłowości artykulacyjne.

Interesuje się przede wszystkim tematyką rozwoju funkcji językowych i komunikacyjnych u najmłodszych pacjentów.

Kursy i szkolenia:

  • ​Rozwijanie komunikacji u dzieci z ASD w wieku przedszkolnym i szkolnym, Mowa na opak
  • Werbogesty, Ologopedii
  • Praca z dziećmi wysokofunkcjonujacymi –„dysleksja, zespół Aspergera, autyzm” Centrum Metody Krakowskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych w praktyce, Etapy. Pracownia Rozwoju
  • Zespół Aspergera. Teoria i obszary terapii, Etapy. Pracownia Rozwoju
  • Kurs logopedyczny, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Synapsis
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Fundacja Synapsis
  • Terapia ręki I i II st., Acentrum Szkolenia
  • Terapia Behawioralna I st. Podstawy Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI