Warsztat terapeutyczny logopedy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

320.00

Nowy termin w przygotowaniu

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Zapoznasz się z technikami terapeutycznymi oraz przykładowymi pomocami do pracy z dziećmi z ASD na zajęciach terapii logopedycznej.​
 • Poznasz gotowe propozycje zabaw i aktywności do wykorzystania na zajęciach z dziećmi
 • Zapoznasz się ze sposobami dopasowania aktywności do zajęć indywidulanych, jak i grupowych
 • Nauczysz się modelu pracy z rodzicami podczas terapii logopedycznej dzieci z ASD

Dla kogo

 • Logopedów, neurologopedów
 • Studentów logopedii​
 • Innych specjalistów zainteresowanych tematem komunikacji dzieci z ASD,​
 • Osób pracujących z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu,​​
 • Osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD​

Pobierz program szkolenia Warsztat terapeutyczny logopedy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

320 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyskusja
 • praca w grupach

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • stacjonarne
 • otwarteNo
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Magdalena Tarnawska