Jak dobrze napisać IPET

0.00

31 sierpnia 2023, godz. 19:00 – 22:00

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Dowiesz się jak z sensem skrócić IPET
 • Nauczysz się wyznaczać potrzeby specjalne uczniów i realizować zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów zawarte w WOPFU.
 • Poznasz zasady wyznaczania celów mierzalnych i zindywidualizowanych wymagań edukacyjnych zawartych w IPET
 • Poznasz metody, formy i zasady dostosowań, zalecanych w pracy z grupie zróżnicowanej

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami

Czas szkolenia

3 godziny ( 4 dydaktyczne)

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenia  wysyłamy mailowo 

Otrzymujesz:

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • ćwiczenia

Prowadząca szkolenie

dr Beata Rola

Informacje dodatkowe

Data

Godzina

19:00 – 22:00

Prowadzący