pedagog specjalny

dr Beata Rola

25 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od wielu lat pełni funkcje konsultanta ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz pracownika naukowego

w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jej działania zawodowe związane są z szeroko rozumianym wsparciem pedagogiczno – terapeutycznym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością. W tym także grupy ze spektrum autyzmu.

Jest trenerką programu edukacji dla dziecka – Klucz do uczenia (Key to learning) Fundacji Lwa Wygotskiego w Londynie oraz metody Kids’ Skills – Dam Radę! Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – LETSR.