od 10 lat lider i dyrektor niepublicznych placówek oświatowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Paweł Romański

Szkoleniowiec z zakresu wdrażania ustawy o osobach o szczególnych
potrzebach. Na początku drogi zawodowej pełnił 3 letnią służbę
kuratorską o wydziale nieletnich.  Dzięki tym doświadczeniom ochrona
dzieci jest dla niego szczególnie ważna, a doświadczenie zawodowe
pomaga ożywiać martwe przepisy i procedury. Specjalista Pomocy
Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża z ukończonymi szkoleniami
z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej oraz  PGI – Protection,
Gender, Inclusion. Ukończył także PSEA – Protection of Sexual Abuse
w UNHCR.