logopeda, pedagog specjalny

Marzena Frąckowska

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

​Praktyki logopedyczne realizowała w licznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Odbyła również roczny staż w Centrum Mowy i Ruchu ELF.

Obecnie pracuje w Big Little Things – Przedszkole Dwujęzyczne, gdzie prowadzi terapię z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią.

Ukończone szkolenia i webinary:

 • Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów. GORA© w ujęciu praktycznym
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Wspomaganie mowy i komunikacji dziecka z autyzmem
 • Fenomen dotyku w terapii logopedycznej
 • Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchownych twarzy w pracy logopedy
 • Rola mięśni twarzy i szyi w usprawnianiu funkcji pokarmowych
 • Oddychanie w terapii logopedycznej
 • Niewyraźna mowa u dziecka – diagnoza logopedyczna i ramowy plan terapii
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym
 • Badania słuchu w praktyce logopedy
 • Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt – logopedyczne flagi ostrzegawcze
 • Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt
 • Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • Dysfagia w świetle neuroterapii
 • Uczestnictwo jako słuchacz w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Interdycyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar?”

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

 • Zajęcia z logopedii