pedagog specjalny

Marta Jakubowska

Ponad 20 – letnie doświadczenie w terapii osób z zaburzeniami rozwojowym w tym ze spektrum autyzmu i ADHD. Trenerka Umiejętności społecznych, szkoleniowiec.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału pedagogicznego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej wydziału pedagogiki specjalnej w Warszawie.
Wspierała dorosłe osoby z autyzmem w uczeniu samodzielności i pracy, prowadziła też zajęcia ruchowe w ramach prowadzonych cyklicznie zajęć w Klubie Forum. Zajmowała się diagnozą dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspierała rodziny w prowadzeniu terapii na terenie domu. Wiedzę dotycząca pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała podczas licznych szkoleń i konferencji. Od 2011 do 2022 roku prowadziła przedszkole gdzie oprócz organizacji pracy podejmowała wsparcie rodzin wychowujących dzieci z ASD. Współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną gdzie zajmuje się diagnozą funkcjonalną dzieci z ASD, prowadzeniem grup dla rodzin dzieci i młodzieży z ASD. Prowadzi również zajęcia TUS dla dzieci i młodzieży wzmacniające kompetencje społeczne i komunikacyjne. Wspiera rodziców małych przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem podczas indywidualnych konsultacji. Szkoli specjalistów i rodziców w zakresie wiedzy dotyczącej spektrum autyzmu.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

  • Trening Umiejętności Społecznych