pedagog, doradca edukacyjno-zawodowy

Marta Wrzosek

Od ponad 10 lat pracuje jako pedagog i doradca zawodowy, specjalizuje się przede wszystkim w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia zawodowego współpracuje jako ekspert z organizacjami pozarządowymi, prowadząc konsultacje, szkolenia i warsztaty dla nastolatków, ich rodziców oraz nauczycieli, pedagogów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

We współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi pisze i realizuje programy profilaktyczne, wydaje autorskie publikacje i i poradniki nt. nastolatków.