logopeda ogólny i kliniczny

Kamila Urbaniak

Instruktor Masażu Shantali Special Care, terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie studiów Neurologopedii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Uczelni Łazarskiego. Autorka monografii „Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu” oraz artykułów naukowych z dziedziny logopedii. Uczestniczka wielu kursów oraz szkoleń.

​Jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Terapeutą – Providerem Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena JIAS oraz Terapeutą Ręki. Ma uprawnienia do używania wielu narzędzi niezbędnych w pracy terapeutycznej logopedy – Kart Oceny Logopedycznej Dziecka, Kart Oceny Słuchu Fonemowego, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Kart Oceny Gotowości Szkolnej oraz Kart Oceny Zachowania i Emocji, a także Profilu Psychoedukacyjnego w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu PEP-3-PL.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami neurorozwojowymi – ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, afazją dziecięcą, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także z dziećmi z zaburzeniami oralno- motorycznymi oraz sensorycznymi, wykorzystując metody MNRI® według dr Svetlany Masgutovej, jak również kinesiotaping i strategie AWI® dr Lypako. Usprawnia porozumiewanie się dzieci z trudnościami, wykorzystując metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC – Makaton i PECS.