logopeda, pedagog specjalny

Julia Hinc

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

 • Logopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie (obecnie)
 • Logopeda w poradni „ELF – Centrum Mowy i Ruchu”
 • Logopeda w Przedszkolu nr 371 w Warszawie
 • Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielony Latawiec” w Warszawie
 • Terapeuta na turnusie logopedycznym organizowanym przez „ELF – Centrum Mowy i Ruchu”
 • Roczny staż w „ELF – Centrum Mowy i Ruchu”

​Ukończone kursy:

 • Fenomen dotyku – szkolenie online
 • Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchownych twarzy w pracy logopedy – szkolenie online
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
 • Logorytmika – ruch słowo słuch©
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się cz. 2
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez PEGa lub sondę
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • GORA© – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów
 • Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy itd.)

​Publikacje:

 • Hinc J., Kamińska K., 2019, Gesty wspomagające komunikację dzieci z trisomią 21. chromosomu – doświadczenia z turnusu logopedycznego [w:] Głos – Język – Komunikacja, Tom 6, Młodzi mają głos (red.) Myszka A., Bieńkowska K., Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

​Działalność dodatkowa:

 • Organizator konferencji – „V Europejski Dzień Logopedy – W świat autyzmu”
 • Organizator konferencji – „IV Europejski Dzień Logopedy – Usłysz mnie”

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

 • Zajęcia z logopedii