psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

Helena Magdalena Krauze

12-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, 9 -letnie doświadczenie w pracy z osobami a ASD

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, neuropsychologii klinicznej dziecka, stosowanej analizy zachowania oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, specjalistów i rodziców w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Jest dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Psychologiczną Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli (w tym przedszkola terapeutycznego dla dzieci z ASD) oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu.