psycholog, seksuolog

Filip Rola

Ma doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń i dysfunkcji seksualnych.

Był członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom udzielając wsparcia psychologicznego oraz prowadząc działania diagnostyczne. Poza pracą kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczną, w której przekazuje wiedzę na temat seksualności dzieci i młodzieży studentom oraz specjalistom z placówek oświatowych. Prowadzi również warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest absolwentem Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące), specjalistycznej poradni terapeutycznej OPTA, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST.