prawnik, mediator, trener biznesu

Beata Szynkaruk

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra obojga praw oraz licencjat prawa kanonicznego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunku Rachunkowość i Podatki. Wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, posiada certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydany przez Instytucję Certyfikującą, Konfederację Lewiatan, Centrum Mediacji Lewiatan. Ponadto posiada certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu wydany przez firmę Moderator Sp. z o.o.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę prawną oraz mediacyjną, współpracuje z Fundacją SYNAPSIS oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pełni funkcję opiekuna prawnego oraz kuratora osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo chroniąc interesy majątkowe i niemajątkowe swoich podopiecznych.

Na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych prowadzi szkolenia i warsztaty. Przeprowadza audyty dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej obiektów na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami narażonych na wykluczenie społeczne. W sytuacji pojawienia się trudności bądź wątpliwości związanych z wdrożeniem zmian rekomendowanych w raporcie z audytu, czy to na etapie wstępnym, czy to na etapie końcowym świadczy doradztwo w procesie wdrażania rekomendowanych zmian z raportu, aby skutecznie zlikwidować zarówno bariery architektoniczne jak i komunikacyjno – informacyjne. Natomiast w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Zarządu PFRON bierze udział jako mediator z listy mediatorów do udziału w postępowaniach ze skarg na brak dostępności prowadzonej przez PFRON.

Posiada staż pracy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej jako prawnik ofiar przemocy w rodzinie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako prawnik rodzin zastępczych, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Uczelni Korczaka oraz w Centrum Terapii Behawioralno Poznawczej jako wykładowca. Natomiast przez czas działalności fundacji AMP ACTIVE Fundacji wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej.

W swojej karierze przeprowadziła w sumie kilkadziesiąt spraw z zakresu: prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Ponadto opracowała szereg poradników dla osób z niepełnosprawnościami i przeprowadziła szereg wykładów o tematyce prawnej na podstawie autorskich materiałów szkoleniowych, w tym ponad 2000 godzin z zakresu dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Atuty zawodowe to skutecznie działanie i dobry kontakt z Klientem, które charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego zagadnienia.

 

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

  • Odpowiedzialność prawna nauczyciela. Jak radzić sobie
    z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole, w oparciu
    o odpowiednie procedury bezpieczeństwa