specjalista seksuologii, trener edukator seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną,

Barbara Alicja Płaczek

Certyfikowany edukator seksualny dzieci i młodzieży, pedagog zdrowia, terapeuta

Przez 12 lat związana z PSONI koło w Rybniku, przez 7 lat prowadziła Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia”. Dyplom magistra uzyskała na kierunku pedagogika w Górnośląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Mysłowicach. Na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu ukończyła studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w placówkach Oświatowych i Pomocy Społecznej.

Ukończyła krakowską szkołę trenerów edukatorów seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna w Warszawie pod kierunkiem prof. Lwa-Starowicza. Następnie uzyskała certyfikat edukatora seksualnego dzieci i młodzieży w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

Prowadzi gabinet specjalisty seksuologii w Rybniku, prywatny Żłobek „Mali Einsteini” oraz szkoli na terenie całego kraju z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnościami oraz spektrum, animacji zajęć terapeutycznych, agresji osób z niepełnosprawnościami, zespołami, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami psychicznymi, wyznaczania granic w pracy terapeutycznej oraz wypalenia zawodowego w zawodach terapeutycznych i pomocowych prowadząc własne Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe.

W obszarze badań naukowych zajmuje się również sferą seksualną rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W obszarze Jej zainteresowań leży szeroko pojęta rehabilitacja seksualna. Prowadzi wykłady na Wyższych Uczelniach w ramach studiów podyplomowych, jest ekspertem w Fundacji Avalon oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

 

W FUNDACJI POMOC AUTYZM prowadzi

Seksualność osoby z ASD