menadżer finansowy projektów

Arkadiusz Dawid

menadżer, marketingowiec i finansista

Koordynator projektów, e-marketingowiec i menadżer finansowy. Pracował wiele lat w mediach oraz w firmach prowadzących badania kliniczne. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i psychologii postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie domowy kucharz, jogin i motocyklista.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2018