fizjoterapeuta, terapeuta SI

Aleksandra Kiper

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej. 

W trakcie trwania studiów poszerzała swoją wiedzę dzięki wyjazdom zagranicznym. Dwukrotny wyjazd do Włoch, gdzie głównie prowadziła terapię wirtualną dla pacjentów poudarowych oraz wyjazd do Irlandii pozwolił jej zdobyć doświadczenie praktyczne w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

​Doświadczenie w pracy z dziećmi sukcesywnie zdobywała od 2013 roku, pracując w Ośrodku Terapeutycznym kRORE, Hospicjum Dziecięcym czy Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej. Schorzenia towarzyszące dzieciom takie jak wady postawy, zaburzenia neurorozwojowe, wady wrodzone, MPDz są w obszarze jej zainteresowań w pracy z pacjentem.

Trzykrotnie nagradzana podczas wystąpień publicznych na konferencjach naukowych. 

​Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs masażu tkanek głębokich w wymiarze 80 godzin ukończony z wynikiem “bardzo dobry”

  • Warsztaty: Reedukacja ruchu zgięcia i rotacji zewnętrznej w stawie łopatkowo-ramiennym u pacjentów po udarze mózgu

  • Warsztat szkoleniowy: Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

  • Taping rehabilitacyjny. Taping w rehabilitacji i sporcie

  • Kurs “Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – kurs podstawowy Imienia dr Ewy Kooyman-Piskorz”

  • BRAIN4TRAIN_English: Trainng on Biomechanics and Virtual Reality tools in the field of Stroke Rehabilitation

  • Profilaktyka zaburzeń SI u dzieci

  • Trening Umiejętności Społecznych

W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Zajęcia z fizjoterapii

Zajęcia z integracji sensorycznej