psycholog

Agnieszka Łucjanek

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Pracownik Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych.

Prowadzi zajęcia grupowe TUS, terapię indywidualną, konsultacje rodzinne. Od wielu lat szkoli rodziców i specjalistów w zakresie w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Autorka scenariuszy narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”.

„Dialog. Filmy Modelowe” – scenarzystka/reżyserka filmów

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)