OŚRODEK DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK

Ośrodek należy do Fundacji Pomoc Autyzm i znajduje się w Warszawie ul. Kowieńska 24 w Warszawie.

Prowadzimy tu diagnozy nozologiczne oraz konsultacje specjalistyczne i zajęcia terapeutyczne.

Spotkania i zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie oraz (jeśli nie ma przeciwskazań terapeutycznych) online.

Tłumaczymy dokumentację psychologiczno – pedagogiczną oraz prowadzimy konsultacje w języku polskim, ukraińskim, rosyjskimangielskim

obszary działalności

 • Logopedia
 • Neurologopedia
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia Integracji Sensorycznej SI
 • Fizjoterapia
 • Terapia Ręki
 •  Komunikacji AAC
 • Terapia Castillo Moralesa
 • Stymulacja funkcji pokarmowych
 • Zabieg elektrostymulacji w obrębie mięśni twarzy i szyi
 • Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej

przyjmujemy

 • niemowlęta
 • małe dzieci
 • starsze dzieci
 • młodzież

z jakimi trudnościami możesz się zgłosiĆ

 • spektrum autyzmu,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • zespołami genetycznymi,
 • niedokształceniem mowy o różnym patomechanizmie,
 • z trudnościami w karmieniu, karmionych sondą/przez PEG
 • innymi trudnościami i potrzebami specjalnymi

Zadzwoń lub napisz

+48 733 303 818
slowik.waw.pl