ul. Banderii 4 / 223 w Warszawie

​konsultacje i zajęcia w formie stacjonarnej i online

Zakres usług:

 • diagnozy w kierunku autyzmu
 • konsultacje specjalistyczne dla osób z diagnozą lub podejrzeniem ASD
 • zajęcia terapeutyczne
 • tłumaczenia dokumentów specjalistycznych – dostępne języki: angielski, rosyjski, ukraiński

Konsultacje specjalistyczne oraz zajęcia terapeutyczne z obszarów takich jak:

 • Logopedia
 • Neurologopedia
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Integracja Sensoryczna SI
 • Fizjoterapia
 • Terapia Ręki
 • Komunikacja AAC
 • Rewalidacja
 • Terapia Castillo Moralesa
 • Stymulacja funkcji pokarmowych
 • Masaż Shantala
 • Zabieg elektrostymulacji w obrębie mięśni twarzy i szyi
 • Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda Łatwe Czytanie

Dla kogo:

 • niemowlęta,
 • dzieci i młodzież
 • osoby dorosłe

Z jakimi trudnościami m.in.

 • spektrum autyzmu,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • zespołami genetycznymi,
 • niedokształceniem mowy o różnym patomechanizmie,
 • z trudnościami w karmieniu, karmionych sondą/przez PEG
 • innymi trudnościami i potrzebami specjalnymi

 

OŚRODEK DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK
- OŚRODEK FUNDACJI POMOC AUTYZM