Konferencja z Fundacją Pomoc Autyzm

Dla kogo jest ta  konferencja?

Uwierz nam: nie jesteś sam/a!

Nawet doświadczonym specjalistom bywa ciężko w pracy z dziećmi!

Dlatego zorganizowaliśmy konferencję, podczas której uzyskasz praktyczne podpowiedzi od pedagogów i psychologów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą!

Podczas naszej konferencji:

Nasi prelegenci ze świata pedagogiki podpowiedzą Ci nowe, nieszablonowe rozwiązania, dzięki którym w końcu będziesz wiedzieć jak reagować w sytuacjach problemowych!

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI TO 239 ZŁOTYCH

Możesz się zapisać jeszcze przez:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Program konferencji

9:00 - 9:15

Przywitanie, rozpoczęcie konferencji.

mgr Katarzyna Pęczak

9:15 - 10:10

Pozytywne podejście do tzw. trudnych zachowań – budowanie kompetencji i strategie proaktywne jako główna ścieżka w udzielaniu wsparcia.

Skuteczna praca terapeutyczna dobrze odpowiada na potrzeby osoby, która z terapii korzysta. Jak zatem je trafnie określić i które działania będą wspierać cele pracy w obszarze zachowania? Co zrobić by znacząco zmniejszyć ilość i nasilenie trudnych zachowań? Dlaczego oddziaływanie skierowane na poprawę jakości życia osoby w spektrum powinno być głównym celem naszej pracy, jeśli pojawia się dużo trudnych sytuacji w naszej współpracy z osobą w spektrum? Zapraszam do wspólnej refleksji.

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu, udziela konsultacji dla rodziców dzieci w spektrum, którzy doświadczają trudności w codziennym kontakcie ze swoim dzieckiem, współpracuje z placówkami edukacyjnymi w obszarze pracy nad zachowaniem i komunikacją uczniów w spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia o tej tematyce skierowane do specjalistów i rodziców.

mgr Ewelina Ciarka

10:20 - 11:10

Wpływ oddziaływań z zakresu integracji sensorycznej na niwelowanie zachowań niepożądanych u osób z ASD. Praktyczne podejście.

Źródłem wielu zachowań niepożądanych mogą być zaburzenia sensoryczne. Wprawianie w ruch przedmiotów lub dłoni co obniża koncentrację, a w konsekwencji uniemożliwia wykonanie zadania. Dociskanie się do innych osób lub unikanie dotyku. Zatykanie uszu, nawet gdy naszym zdaniem nie jest głośno. Trudności z pobytem w nowym otoczeniu. Wąchanie innych ludzi lub przejawianie wybiórczości pokarmowej. To tylko niektóre przykłady braku komfortu sensorycznego w obrębie poszczególnych zmysłów. Wykład jest zbiorem praktycznych wskazówek i podpowiedzią na pytanie: jak niwelować trudności o podłożu sensorycznym?

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, socjolog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych prowadząc grupę dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, jest superwizorem w przedszkolach integracyjnych. Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. Wydaje pomoce dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i wprowadzania komunikacji alternatywnej, zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii.

dr Beata Rola

11:30 - 12:30

Środowisko szkolne źródłem trudnych zachowań.

Szkoła niezmiennie jest źródłem mechanizmów socjalizacyjnych. Podstawami oddziaływań są tu transmisje wzorów zachowań i wartości oraz strategie interakcyjne uczniów i nauczycieli. Istotnymi modulatorami tego procesu są wzajemne relacje, sposób, w jaki przebiega komunikacja, a także to, jak w jej przebiegu mogą się kształtować zachowania. W wystąpieniu poddaję analizie wybrane elementy tego procesu. Przedstawiam mechanizm manipulowania i wzbudzania poczucia winy jako modelowanie przez nauczycieli zachowań niepożądanych u dzieci. Staram się także wskazać granice między zachowaniami manifestującymi „zaufanie do siebie” i niezależność a zachowaniami samolubnymi lub egoistycznymi. Prezentuję również metody, zasady i style pracy, które mogą wspierać dzieci w działaniach zgodnych z własnymi potrzebami i interesami innych, ale także mogą być propozycją przeciwwagi dla rozwoju trudnych zachowań.

Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. W szczególności z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzm i ADHD. Przez wiele lat była związana z Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  oraz konsultantki ds. kształcenia specjalnego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Jest trenerką działań antydyskryminacyjnych oraz promotorką programów wychowawczych rozwijających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży.

Posiada długoletnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z rodzicami i rodzeństwem dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzi w tym zakresie konsultację i warsztaty oraz szkolenia. Jest autorką kilku publikacji. Między innymi:

 • Inny nie znaczy gorszy: przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020; 591 (6): 25-36
 • Jego wysokość dziecko, Wydawnictwo Dyfin, 2020
 • Rodziców edukacji włączającej jako współuczestnik procesu, w: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / Chrzanowska Iwona, Szumski Grzegorz (red.), FRSE i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 2019

lekarz psychiatra
Ewa Urbanowicz

12:30 - 13:30

Oczekiwania wobec dziecka w spektrum autyzmu, a tak zwane „trudne zachowania”. Czy może pomóc psychiatra?

Wykład nagrany wcześniej na potrzeby konferencji
dla Fundacji Pomoc Autyzm.

Podczas wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci szczególnie w kontekście roli dziecka jako ucznia:

 • oczekiwań wobec ucznia, a dostosowaniem programu i warunków edukacji do różnorodnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • równowagi pomiędzy czasem poświęconym edukacji, a tak zwanym „wolnym czasem”, przeznaczonym na zabawę, sport, rozwój zainteresowań i również czasem przeznaczonym na sen,
 • styl funkcjonowania rodziny, jak sposób odżywiania i spędzania wolnego czasu; wpływ na stan fizyczny i psychiczny dziecka (środki pobudzające w diecie, restrykcyjna dieta, sposób korzystania ze środków multimedialnych przez dzieci),
 • konsekwencjom, które ponoszą dzieci, gdy ich podstawowe prawa zostają ograniczone; wpływie na ich poczucie własnej wartości  i stan emocjonalny, jak zaburzenia nastroju, zaburzeniom lękowym,
 • maski zaburzeń nastroju, na które warto zwrócić uwagę (np. obawy psychosomatyczne, fobie, „trudne zachowania”, agresja, autoagresja, trudności szkolne),
 • w jaki sposób może pomóc lekarz psychiatra i czy są granice skuteczności oddziaływania farmakologicznego.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, w której zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci ujawniających współistniejące z autyzmem inne zaburzenia rozwojowe, psychiczne oraz zachowania.

Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach neurologopedycznych (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) oraz szkolenia (w Fundacji Pomoc Autyzm, Fundacji Scolar oraz Warszawskim Instytucie Psychoterapii) dla psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli, rodziców, propagujące wiedzę na temat diagnozy, kompleksowej terapii dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz roli stanu psychicznego dzieci w kontekście ich rozwoju społecznego, poznawczego oraz komunikacji.

13:30 - 14:15

Przerwa.

mgr Przemysław Sowa
BCBA®

14:15 - 15:15

Jak sprawić by chciało się chcieć?
Przegląd sposobów budowania motywacji dzieci i młodzieży z ASD.

Przegląd sposobów budowania motywacji dzieci i młodzieży z ASD.

Doświadczenie terapeutyczne i psychoterapeutyczne zdobywa już od niemal 25 lat, a od ponad 15  koncentruje się na pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu (ASD).

Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej, Treningach Umiejętności Społecznych (TUS), współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Zajmuje się zarówno diagnozą funkcjonalną jak i nozologiczną zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z ASD. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WWSH. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Analityk Zachowania z międzynarodowym certyfikatem z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania BCBA.

mgr Agnieszka Łucjanek

15:30 - 16:30

Spiętrzenie emocji – meltdown i shutdown.
Jak zapobiegać i jak towarzyszyć?

Kwestie poruszane w wykladzie:

 • Przyczyny meltdown i shutdown u osób że spektrum autyzmu.
 • Przykłady zachowań będących przejawem meltdown i shutdown.
 • Sposoby na wyciszenie spiętrzonych emocji. Wskazówki dla osób towarzyszących.
 • Techniki proaktywne w zapobieganiu meltdown i shutdown.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu.

Pracownik Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych.

Prowadzi zajęcia grupowe TUS, terapię indywidualną, konsultacje rodzinne. Od wielu lat szkoli rodziców i specjalistów w zakresie w zakresie diagnostyki, terapii i pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci z rozpoznaniem Całościowych Zaburzeń Rozwoju. Autorka scenariuszy narzędzia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu „Dialog. Filmy Modelowe”.

16:45 - 18:15

O skutecznej komunikacji.

Język jest pełen symboli do odczytania, interpretacji. Język bywa wyrazem naszych uczuć, ale bywa też w zupełnej sprzeczności z naszymi myślami i naszym ciałem. Dlatego komunikacja nie zawsze jest prosta i nie zawsze przebiega bez zakłóceń. A co jeśli ktoś nie do końca rozumie intencje, nie potrafi odczytać wieloznaczności, ma problem z interpretacją metafor? Nie wie, że można powiedzieć: “jest fajnie”, kiedy tak naprawdę czuje się znużenie czy niezadowolenie. Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudność z odczytywaniem ukrytych znaczeń komunikacji, a może to neurotypowi mają trudność z jasnym wyrażaniem intencji? Jak się zatem komunikować, by budować porozumienie z osobami w spektrum autyzmu? Właśnie na to pytanie będzie starała się odpowiedzieć prelegentka Anna Zając.

Jestem logopedą, polonistką, jezykoznawcą, wykładowcą. Moja praca jest moją prawdziwą pasją.

Jako logopeda mam przyjemność pracować z człowiekiem, badać mechanizmy języka, ale przede wszystkim mam szansę komuś pomóc. Pomóc powiedzieć pierwsze słowo, zbudować pierwsze zdanie, albo sprawić, że wstydliwy „łowełek” zamieni się w piękny rower. Mam szansę zadbać o jedną z najważniejszych czynności w życiu człowieka – o mowę. W szczególności interesuje mnie diagnoza logopedyczna, a także praca z najmłodszymi niemówiącymi.

Jestem autorką kilku artykułów naukowych, prowadzę bloga, napisałam książkę dla maluszków o Bubie.

Staram się na bieżąco śledzić najnowsze doniesienia w dziedziny logopedii, jestem uczestniczką wielu szkoleń.  Zawodowo jestem związana ze Stowarzyszeniem Karuzela, gdzie diagnozuję dzieci i prowadzę ich terapię.

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uprawnienia z logopedii zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim. W Kielcach na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obroniłam doktorat.

A tak poza tym jestem przede wszystkim żoną i mamą, kocham książki i podróże.

18:15

Zakończenie konferencji.

Informacje organizacyjne

Jakie są zasady uczestnictwa?

Kiedy?

Konferencja odbędzie się 1 kwietnia 2023. Rozpoczynamy o 9:00.

Gdzie?

Konferencja odbędzie się w formie online.

3 dni wcześniej prześlemy Ci link do platformy, za pomocą którego dołączysz do konferencji.

Jak się zapisać?

1) Wypełnij formularz zapisu dostępny pod poniższym linkiem:

2) Na podany w formularzu adres email wyślemy Ci potwierdzenie zapisu wraz z instrukcjami jak dokonać płatności za uczestnictwo.

Kliknij link w wiadomości i przejdź do strony płatności.

3) W dniu konferencji kliknij w link, który prześlemy Ci mailowo (otrzymasz go 3 dni wcześniej).

4) Po konferencji wyślemy Ci materiały podsumowujące prelekcje.

Koszty uczestnictwa

Im wcześniej się zgłosisz, tym mniej zapłacisz.

Kupując udział w konferencji do 28 lutego 2023 zapłacisz 159 zł.

Od 1 marca 2023 cena wzrasta do 199 zł.

Od 10 marca 2023 cena wzrasta do 239 zł.

Możesz zapisać się jeszcze przez:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Masz pytania? Z  przyjemnością  na  nie  odpowiemy.

FUNDACJA POMOC AUTYZM

ul. Namysłowska 2a/64
03-454 Warszawa
KRS 0000609601,
REGON 364055186,
NIP 5213727757