DIAGNOZA AUTYZMU W FUNDACJI POMOC AUTYZM

To wieloetapowy proces angażujący kilku specjalistów z różnych dziedzin. Nasz zespół diagnostyczny to lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog, logopeda i neurologopeda. 

Diagnoza nozologiczna obejmuje w sumie 6 godzin spotkań. Spotkania z rodzicami mogą się odbywać online lub w ośrodku, spotkania z dzieckiem – w ośrodku.

Prowadzimy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu zgodnie ze standardami MAA (Multi – Agency Assessment). 

Przy zapisie otrzymasz harmonogram wizyt, dane do płatności oraz ankietę do wypełnienia przed pierwszym spotkaniem

Diagnozy odbywają się w naszym Ośrodku Diagnozy i Terapii SŁOWIK ul. Banderii 4/223 w Warszawie https://slowik.waw.pl/

1. Wywiad diagnostyczny

 • wywiad prowadzi diagnosta
 • spotkanie online np przez aplikację ZOOM lub w Ośrodku SŁOWIK
 • wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, bez dziecka
 • przed spotkaniem należy przekazać dokumentację dziecka – kopie lub
  skany pism, opinii, orzeczeń, wyników badań medycznych
 • nagrania z niepokojącymi zachowaniami dziecka w sytuacjach domowych
  (nieobowiązkowo – decyzja opiekunów)
 • czas trwania wizyty – do 2 godzin
 • koszt 300 zł

2. Wizyta z dzieckiem w gabinecie

 • obserwację prowadzi diagnosta ADOS-2
 • przeprowadzenie prób diagnostycznych ADOS-2
 • towarzyszy druga osoba z zespołu jako obserwator notujący
 • spotkanie polega na zabawie z dzieckiem w atmosferze wzajemnego zaufania
 • czas trwania wizyty – 1 godzina
 • koszt 600 zł

3. Wizyta z dzieckiem w gabinecie

 • obserwację prowadzi diagnosta ADOS – 2 i lekarz psychiatra
 • spotkanie polega, tak jak poprzednia wizyta, na zabawie z dzieckiem w miłej atmosferze
 • może być konieczne dodatkowe spotkanie np. wykonanie badania IQ lub uzupełnienie brakujących informacji w wywiadzie
 • czas trwania wizyty – 1 godzina
 • koszt 400 zł

4. wywiad medyczny

 • prowadzi lekarz psychiatra
 • z rodzicami/opiekunami dziecka, bez dziecka
 • omówienie zebranych informacji podczas obserwacji dziecka
 • dodatkowe wystandaryzowane testy i kwestionariusze do zebrania informacji o funkcjonowaniu dziecka
 • czas trwania wizyty – 1 godzina
 • koszt 400 zł

5. przekazanie diagnozY

 • prowadzi specjalista z zespołu diagnostycznego
 • spotkanie online przez aplikację ZOOM lub osobiście w Ośrodku SŁOWIK
 • zalecana jest obecność obojga rodziców / opiekunów dziecka
 • wizyta bez dziecka
 • przekazanie diagnozy, propozycje dalszych działań terapeutycznych, odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości rodziców /opiekunów
 • przekazanie dokumentacji
 • czas trwania wizyty – 1 godzina
 • koszt 200 zł

PODSUMOWANIE PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO

1. wywiad diagnostyczny

  •  tylko rodzice/opiekunowie 
  • online lub stacjonarnie
  • do 2 godzin

2. wizyta z dzieckiem 

  • obserwacja psychologiczna / ADOS-2
  • 1 godzina

3. wizyta z dzieckiem

  • obserwacja psychiatryczna
  • 1 godzina

4. wywiad medyczny

  • wywiad z psychiatrą
  • tylko rodzice/opiekunowie
  • 1 godzina

5. przekazanie diagnozy

 • tylko rodzice/opiekunowie
 • online lub stacjonarnie
 • 1 godzina

dokumentacja

Podsumowaniem diagnozy jest zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz dalszymi zaleceniami. 

Zaświadczenie jest potrzebne m.in. do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dotacji na terapię, rehabilitację dziecka, a także np. dostosowanie przedszkola czy szkoły do potrzeb dziecka z orzeczeniem

WAŻNE

 • może zostać zalecone spotkanie dodatkowe (dodatkowo płatne)
 • czas procesu trwa od 2 do 5 tygodni (staramy się skracać czas pomiędzy wizytami)
 • diagnozujemy dzieci i młodzież od 2 roku życia
 • całościowy koszt procesu diagnostycznego 1900 zł
 • płatności można dokonać cząstkowo za pojedyncze spotkania lub w całości
 • wystawiamy faktury częściowe lub całościowe

ZAPISY na diagnozy - Zadzwoń lub napisz

+48 570 770 170
diagnoza@pomocautyzm.org