ABC autyzmu

329.00

Informacje dodatkowe

Data

Godzina

9:00 – 16:00

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Celem szkolenia “ABC autyzmu” jest poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder).

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat autyzmu
 • Zrozumiesz czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Doświadczysz “na własnej skórze” trudności z jakimi zmagają się osoby z ASD
 • Poznasz metodykę  pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Częścią szkolenia jest warsztat sensoryczny, dlatego prosimy by uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza się również kuchenne)

oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli
 • pracowników OPS, domów dziecka
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych
 • rodziców i opiekunów
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena 329 PLN:

w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne
 • rekwizyty wykorzystane w czasie warsztatu sensorycznego (np. bodźce zapachowe, przedmioty codziennego użytku, okulary umożliwiające doświadczenie zaburzeń wzrokowych, szale, rękawice itp.

Prowadząca szkolenie

Ewelina Ciarka