Specjalistka ds komunikacji i social media

WERONIKA TRZECIAK

Z wykształcenia i zamiłowania logopeda. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. 

Absolwentka studiów na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka studiów na kierunku pedagogika o specjalności terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka na Lubelskiej Akademii WSEI. 

 Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Od 2019 była aktywnym uczestnikiem Koła Naukowego Logopedii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała również jako instruktor/ wychowawca na Campie Junior w firmie CHRIS. Przez wakacje pracowała  również w Ośrodku Diagnozy i Terapii Słowik w Warszawie.

Pracuje jako logopeda w Ośrodku Neurorehabilitacji w Turce. 

Ukończone szkolenia:

  • Gesty GORA w ujęciu praktycznym, Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

  • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna I stopnia. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

  • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopnia. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

  • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego. Program Autorski. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

  • Afazja, dyzartria, anartria. Diagnoza i terapia. Organizator: Teczka logopedy

  • Programowanie języka u osób dorosłych z afazją. Organizator: Instytut Doskonalenia Logopedów

  • Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym. Organizator: Teczka logopedy

  • Nadmierne ślinienie w logopedii. Skuteczne techniki eliminujące ślinienie. Organizator: Teczka Logopedy

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

  •  Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2021 roku