pracownik biura

WERONIKA TRZECIAK

logopeda, pedagog specjalny. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Od 2019 była aktywnym uczestnikiem Koła Naukowego Logopedii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała również jako instruktor/ wychowawca na Campie Junior w firmie CHRIS. Przez wakacje pracowała  również w Ośrodku Diagnozy i Terapii Słowik w Warszawie. Ukończone szkolenia:

  •  Gesty GORA w ujęciu praktycznym, Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
  •  Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
  •   Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
  •  Programowanie języka u osób dorosłych z afazją. Organizator: Instytut Doskonalenia Logopedów
  •  Szkolenie dla kadry wychowawczo-instruktorskiej w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji w pracy z dziećmi i młodzieżą Organizator: CHRIS Turystyka i Rekreacja
  •  AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna I stopnia. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm
  •  AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopnia. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm

W FUNDACJI POMOC AUTYZM od 2021 roku

Weronika Trzeciak