logopeda

Miriam Jonatowska

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na powyższym kierunku

Praktyki logopedyczne odbywała w przedszkolach, szkołach, szpitalach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Warszawy (m.in. Poradnia Logann, Poradnia nr 24, Poradnia TOP, Szpital Grochowski, Fundacja Echo, Instytut Głuchoniemych). Odbyła również roczny staż w Centrum Mowy i Ruchu ELF.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa podczas pracy w niepublicznym przedszkolu Ochronka w Komorowie, gdzie pracuje głównie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią.

Jest aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedycznego. Współorganizowała również konferencję naukową „Dysfagia – Przełknij to!”.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Wyższe technologie w AAC / Joanna Pachutko, Edyta Tyszkiewicz (2020)
 • Tworzenie osobistych pomocy do komunikacji / Karolina Kamińska (2020)
 • Międzynarodowa konferencja „ETTforSLP from research to clinic: 1st International Conference for Speech Language Therapists about Elastic Therapeutic Tape” / Esther de Ru, Martyna Brychcy (2019)
 • Warsztaty z emisji głosu „Jak Cię słyszą, tak Cię zapamiętują” / Agnieszka Gasparska (2019)
 • Warsztaty „Przez życie z AAC. Czas na dostępność…” / Stowarzyszenie „Mówić bez słów” ISAAC Polska (2019)
 • Gesty GORA / Gabriela Lorens (2019)
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu / Barbara Sambor (2019)
 • Wspomaganie karmienia dzieci z MPD / Marcelina Przeździęk (2019)
 • Kurs Terapia ręki I i II stopnia / Soyer Centrum Szkoleniowe (2018)
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących / Centrum Metody Krakowskiej, Jagoda Cieszyńska (2018)

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

 • Zajęcia z logopedii