pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

Ewelina Ciarka

13 – letnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych prowadząc grupę dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Pracowała jako dydaktyk w WSNS Pedagogium.

Prowadzi terapie indywidualne dla osób z ASD. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i wprowadzania komunikacji alternatywnej oraz terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis oraz jako koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu wsparcia i terapii osób z dysfunkcjami rozwojowymi.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI