pedagog specjalny, terapeuta

Aneta Roguska

Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W swojej pracy koncentruje się szczególnie na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych podopiecznych oraz na pracy nad zachowaniami trudnymi w myśl pozytywnego podejścia do zachowań trudnych.

W Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS współprowadziła zespół ds. komunikacji oraz w placówce przedszkolnej prowadziła zespół ds. komunikacji. Uczestniczyła w procesie szkolenia stażystów placówki przedszkolnej AUTISMUS we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Prowadziła terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówce przedszkolnej Fundacji SCOLAR.

Obecnie pracuje w szkole przysposabiającej do pracy “Nie z tej bajki” oraz przedszkolu terapeutycznym “Aakuku”. Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu wolnego poza miastem.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI