Zrozumieć zespół Aspergera – praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

165.00

Informacje dodatkowe

Data

Godzina

17:00-20:00

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • Poznasz kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu Aspergera
 • Nauczysz się identyfikować objawy ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce
 • Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, aby proces nauki oraz pobytu w szkole był najbardziej efektywny.
 • Poznasz zalety współpracy z terapeutami – wspólne planowanie pracy z dzieckiem
 • Współpraca z rodzicami – dowiesz się jak wypracować skuteczne strategie

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, specjalistów, którzy nie mają doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD oraz tematyką szkolenia

Czas szkolenia

3 godziny zegarowe/ 4 dydaktyczne

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

165 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Ewa Łukowska