Zrozumieć zaburzenia sensoryczne – podstawy Integracji Sensorycznej (SI)

275.00

ZAPISZ SIĘ 27 listopada 2021, sobota 9:00 – 16:00 WEBINAR

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie deficytów sensorycznych.

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat zaburzeń sensorycznych
 • Poznasz obraz zaburzeń SI w obrębie każdego ze zmysłów
 • Zrozumiesz jaki wpływ mogą wywierać zaburzenia SI na inne sfery funkcjonowania (np. koncentrację uwagi, wybiorczość pokarmową, wykonywanie codziennych czynności)
 • Dowiesz się jak wspomagać osoby z zaburzeniami SI w domu/ szkole/ przedszkolu.

​ Szkolenie nie uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą. ​

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów
 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli
 • pracowników OPS, domów dziecka
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych
 • rodziców i opiekunów
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Pobierz program szkolenia Zrozumieć zaburzenia sensoryczne

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • zamknięte
 • otwarte

Prowadzenie szkolenia

Ewelina Ciarka