Trudne rozmowy z rodzicami

To szkolenie jest dostępne na zamówienie

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

Rodzic ucznia nie jest już biernym odbiorcą wskazówek i uwag nauczyciela. Z jednej strony stał się ważnym klientem szkoły, z drugiej partnerem wychowawcy w trudnej misji nauczania i wychowywania. Jak wszyscy klienci i partnerzy, rodzice mogą być łatwiejsi, bądź trudniejsi we współpracy. Szkolenie, czerpiące zarówno z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej jak i z najnowszych trendów szkoleń biznesowych, oferuje szeroką gamę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicem, których celem jest uwzględnienie jego oczekiwań i zaangażowanie w proces współpracy.

1. Charakterystyka sytuacji trudnych w szkole, specyfika relacji nauczyciel – rodzic, działania nauczycieli wywołujące niezadowolenie, zmiany w sytuacji rodziców

2. Przygotowanie do trudnej rozmowy – cele, plan, kontrakt

3. Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami – strategie samouspokajania i uspokajania rozmówcy

4. Techniki i strategie postępowania w przypadku ataku, krytyki, poniżania

5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

6. Asertywne techniki wywierania wpływu

7. Negocjacje problemowe, nastawienie kooperacyjne, strategie ułatwiania współpracy

8. Sesje symulacyjne – odgrywanie spotkań z trudnymi rodzicami w oparciu o zgłaszane problemy​

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów
 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju
 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia

Pobierz program szkolenia Trudne rozmowy z rodzicami:

 

Czas szkolenia

7 h zegarowych/ 9 dydaktycznych

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

cena ustalana indywidualnie, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyskusja

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe/
 • otwarte/
 • zamknięte

Prowadzący szkolenie

Dawid Bałutowski