Jak nauczyć dziecko z zaburzeniami rozwoju przegrywania, czekania, dzielenia się, dialogu?

275.00

ZAPISZ SIĘ   28 listopada 2021, niedziela 9:00 – 15:00 WEBINAR – cena promocyjna 250 zł

Opis

Co zyskasz dzięki szkoleniu

 • dowiesz się jak skutecznie uczyć dziecko podstawowych umiejętności społecznych – przegrywania, czekania, dzielenia się, dialogu

 • otrzymasz praktyczne porady do wykorzystania od zaraz

 • materiały do planowania i realizacji zajęć z tematów szkolenia

Jak nauczyć dziecko z zaburzeniami rozwoju

 1. Przegrywania 

  • z czego wynikają trudności w radzeniu sobie z przegrywaniem wśród dzieci z ASD ? 

  • jak dobór gier i zabaw wpływa na naukę przegrywania 

  • rola podpowiedzi wizualnych w procesie uczenia 

  • znaczenie modelowania w nauce przerywania

  • nauka umiejętności regulacji emocji w kontekście radzenia sobie z przegraną 

 2. Czekania 

  • różne sytuacje czekania : czekanie na swoją kolej w grze, czekanie w kolejce, czekanie w trakcie jazdy samochodem 

  • nauka czekania metodą „krok po kroku”

  • generalizowanie umiejętności czekania na sytuacje naturalne

  • przykładowy plan pracy nad czekaniem

 3. Dzielenia się 

  • etapy wieku rozwojowego a umiejętność dzielenia się

  • zabawy i aktywności sprzyjające nauce dzielenia się

  • strategie uczenia dzielenia się  w zależności od wieku rozwojowego dziecka 

  • nauka rozwiązywania trudności w kontekście odmowy dzielenia się ze strony rówieśników 

  • metoda opowiadania społecznego jako wsparcie procesu uczenia 

 4. Dialogu 

  • jakie umiejętności są niezbędne do nauki dialogu

  • jak po kolei uczyć umiejętności leżących u podstaw dialogu

  • jaki jest związek pomiędzy piłką a nauką rozmawiania ? 

  • etapy uczenia dialogu

  • rola podpowiedzi wizualnych w nauce dialogu 

Tematy omówione zostaną w kontekście pracy terapeutycznej opartej o podstawowe prawa stosowanej analizy zachowania. Wiedza z zakresu SAZ nie jest wymagana od osób chcących wziąć udział w szkoleniu.

Dla kogo

 • psychologów, pedagogów, terapeutów

 • wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów

 • innych specjalistów na co dzień zajmujących się pracą z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz tematyką szkolenia​

Czas szkolenia

6 godzin zegarowych (4 bloki po 90 min)

Jak nauczyć dziecko z zaburzeniami rozwoju przegrywania, czekania, dzielenia się, dialogu?

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

275 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe

 • dużo praktycznych wskazówek pomocnych w uczeniu w/w umiejętności oraz materiały pomocnicze do wykorzystania na zajęciach z dzieckiem

 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm

 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

Dostępne formy szkolenia

 • webinarowe
 • otwarte
 • zamknięte

Prowadząca szkolenie

Anna Krazue