Inny nie znaczy gorszy – przeciwdziałanie nietolerancji w klasie

165.00

Informacje dodatkowe

Data

Godzina

19:00 – 22:00

Co zyskasz dzięki szkoleniu:

 • Poznasz rozwiązania metodyczne możliwe do zastosowania w programie wychowawczym klasy lub programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły
 • Otrzymasz scenariusze zajęć  są odpowiedzią na potrzebę upowszechniania w szkołach równego traktowania i szacunku  oraz reagowania na przejawy nietolerancji
 • Zapoznasz się ze sposobami pracy indywidualnej i grupowej  w obszarach:
  • Poznanie i rozumienie siebie i innych
  • Rozpoznawanie mechanizmów wykluczenia -stereotypy i uprzedzenia
  • Komunikacja sprzyjająca porozumieniu i rozwiązywaniu konfliktów
  • Uczenie uniwersalnych wartości odnoszących się  do szacunku i tolerancji

Dla kogo

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
 • nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli
 • innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

Czas szkolenia

3 godziny ( 4 dydaktyczne)​

Certyfikacja

 • zaświadczenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • zaświadczenia i certyfikaty wysyłamy mailowo lub tradycyjnie – wybierz przy zapisie

Cena

165 zł, w cenie szkolenia otrzymujesz:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie NPDN Fundacji Pomoc Autyzm
 • zaświadczenie NPDN o ukończeniu kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)
 • dostęp do nagrania całego szkolenia przez 7 dni (dotyczy webinaru)

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia

 • wykład
 • dyskusja
 • ćwiczenia

Prowadząca szkolenie

dr Beata Rola