Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Pomoc Autyzm w ramach Placówki prowadzi szkolenia, konsultacje i webinary oraz wydaje zaświadczenia i certyfikaty. 

Jesteśmy akredytowaną Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) oraz w Statucie Fundacji posiadamy zapis:

“2. „Fundacja” realizuje swoje cele poprzez: 

k) Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

l) Edukację osób związanych z systemem edukacji oraz systemem opieki zdrowotnej” 

 

Dzięki temu nasze szkolenia można finansować ze środków publicznych oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

Przeprowadziliśmy setki szkoleń dla kilkunastu tysięcy nauczycieli i innych specjalistów.

Od początku istnienia współpracujemy ze szkołami, przedszkolami 

oraz innymi ośrodkami wychowawczymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi.

 

Nasi trenerzy to doświadczeni specjaliści i wieloletni praktycy.

 

Zamów szkolenie lub konsultację dla

 

  • rad pedagogicznych,
  • przedszkoli,
  • szkół,
  • placówek oświatowych, wychowawczo – opiekuńczych i zdrowotnych,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji państwowych,
  • firm prywatnych

Każde szkolenie z naszej oferty można zamówić w formie stacjonarnej lub online

 

Konsultacje specjalistyczne prowadzimy w formie online

 

Zapraszam do kontaktu!

Paulina Tabaka – Parzuchowska

Koordynator szkoleń zamkniętych

p.parzuchowska@pomocautyzm.org

fundacja@pomocautyzm.org

+48 660 330 220

+48 22 308 66 33